IT

Hitta ett bra nätverk som ledare

Hitta ett bra nätverk som ledare

Som chef kan det vara svårt att tala med personalen om de frågor som du inte kan lösa. Istället behöver du leta efter råd på annat håll. När den egna organisationen inte kan ge dig tillräckligt med stöd, är det viktigt att ha ett stort nätverk. Dagens digitala samhälle gör det betydligt lättare att nätverk…

Komplettera upp ditt hemmakontor

Komplettera upp ditt hemmakontor

I dessa tider är det många av oss som jobbar hemifrån. Sannolikt kommer vi att fortsätta göra det ett tag till. Många företag funderar på att göra så permanent. Därför är det viktigare än någonsin att du har ett bra fungerande hemmakontor. Det finns mycket att ha i åtanke när du sätter ihop ett bra…

Våra digitala enheter

Våra digitala enheter

I våra hem idag så finns det en mängd digitala enheter. Vilka använder du mest? Det ser nog olika ut från hem till hem . Men många använder idag surfplattan som på många sätt tagit över hemdatorerna. Det är smidigt att plocka fram en iPad eller annan typ av surfplatta när man ska kolla något…

Skoldatatek, IT och specialpedagogik – vad är det?

Skoldatatek, IT och specialpedagogik – vad är det?

Vi vill hälsa er hjärtligt välkomna till vår hemsida som introducerar er till vad Skoldatatek, IT och specialpedagogik innebär. Mycket har förändrats de senaste åren, mycket med hjälp utav tekniken. Förut hade elever med inlärningssvårigheter eller specialbehov inga hjälpmedel alls att tillta, men detta har förändrats till det bättre och fortsätter att förbättras kontinuerligt. Därför…

Skoldatatek

Skoldatatek

Förr innan tekniken fanns, använde vi oss utav papper och penna. Eleverna med speciella behov och/eller med läs- och skrivsvårigheter hade det mycket svårare än de som inte led utav detta. Idag finns datorer som underlättar och även hjälpverktyg och verksamheter, så som Skoldatatek, som underlättar vardagen. Skoldatatek är som nämnt tidigare på vår startsida…