Hitta ett bra nätverk som ledare

Som chef kan det vara svårt att tala med personalen om de frågor som du inte kan lösa. Istället behöver du leta efter råd på annat håll. När den egna organisationen inte kan ge dig tillräckligt med stöd, är det viktigt att ha ett stort nätverk. Dagens digitala samhälle gör det betydligt lättare att nätverk än tidigare och erbjuder många möjligheter. Läs om hur det går till här.

Professionella nätverk för chefer

Alla är vi bara människor och har våra begränsningar. Vänder du dig till chefer på andra företag hjälper det dig att förstå frågor som du inte kan lösa själv. Om du tänker att du inte är så social eller att det inte finns så mycket tid till att umgås med andra och skapa kontakter, finns det andra sätt att gå tillväga. Du kan gå med i ett chefsnätverk där alla medlemmar är chefer på olika företag. På det sättet slipper du att själv bygga upp en grupp som kan stötta dig och du kan ägna din tid åt frågorna direkt.

För små företag är det extra viktigt med nätverk eftersom det finns så få personer att bolla sina idéer med. Här fyller sociala medier en viktig roll. Det finns dock både för och nackdelar som du måste tänka på i det sammanhanget.